Entretanto, pode reler os capítulos anteriores de Boundary on Lezhin